SEO - Gevonden worden in Google

SEO Tip - Wijzigen van user agent.

Enkele tips die u kunnen helpen om uw website te optimaliseren en zo beter gevonden te worden in de zoekmachines.

Misbruik van technieken voor SEO doeleinden ontdekken

Wijzigen van user agent

Vaak kan het uitermate interessant zijn eens te zien wat een zoekrobot nu eigenlijk van een website ziet. Niet in de laatste plaats natuurlijk om te ontdekken of er geen sprake is van cloaking.

Middels reguliere methoden zoals, het uitschakelen van javascript, css, active-x etc. blijft er toch nog wel eens een pagina over die zijn geheimen niet prijsgeeft.

In een dergelijk geval kunnen we, door gebruik te maken van de browser Firefox, net doen alsof we Google zijn. Firefox biedt namelijk de mogelijkheid de user agent te veranderen.

wijzigen config firefox

Om deze string die ons kenbaar gaat maken als 'Googlebot' in Firefox te aan te geven, gebruiken we het commando about:config in de adresbalk van de browser.

Alvorens een wijziging aan te brengen is het aan te raden van de originele waarden een kopie te maken!

wijzigen user agent in firefox

In het config-scherm dat nu verschijnt, gaan we nu een string toevoegen. Dit doen we door in het deel met de config-regels te gaan staan en op de rechter muisknop te drukken, vervolgens kiezen we voor nieuw en daarna voor string. Vervolgens geeft u als naam in general.useragent.override en geeft u na enter of 'OK', de gewenste naam van de User Agent op.

In ons geval, we willen herkend worden als Googlebot, geven we dus op Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html). Na bevestiging kunnen we controleren met "about:" in de adresbalk of alles goed gegaan is en de UA daadwerkelijk de nieuwe waarde geeft.

Nu kunnen we in de browser de diverse pagina's bekijken en wellicht komt u wel een website tegen die gebruik maakt van 'cloaking'. Mocht dat het geval zijn, kunt u de betreffende site middels het spamreport bij Google opgeven.

Cloaking zorgt voor een vervuiling van de zoekresultaten en daarmee dus ook voor een minder prettige ervaring voor u die naar relevante informatie zoekt!

Herinitialiseren User Agent string

Na het gebruik van de gewijzigde User Agent string, kunt u deze weer gemakkelijk wijzigen door opnieuw about:config in de adresbalk van de browser in te geven en in de regels op zoek te gaan naar general.useragent.override. Vervolgens klikt u op deze regel en drukt daarna op de rechter muisknop. In het menu kiest u nu Herinitialiseren, waarna de waarde van de string wordt leeggemaakt.

Gerelateerde artikelen: