SEM - website promotie

"Website promotie" wat is dat?

SEM = search engine marketing. Vrij vertaald, het vermarkten van uw website via de zoekmachines.

Veel van uw bezoekers komt via een zoekmachine op uw site, toch is de promotie van uw website niet alleen een zaak dan het optimaliseren ervan voor de zoekmachines.

Het is een breed pakket aan mogelijkheden dat tot uw beschikking staat om uw site onder de aandacht te brengen en te promoten.

Website promotie mogelijkheden

Wat hoort daar nu eigenlijk bij?Website promotie dmv. zoekmachine optimalisatie

De bekendste vorm van promotie is natuurlijk die van het optimaliseren van de website voor zoekmachines. Een zeer effectieve vorm van promotie, vooral als we het aantal bezoekers bekijken dat via zoekmachines zijn/haar weg vindt naar de diverse websites, maar liefst 80% van de bezoekers.

De genoemde 80% is een schatting, tot stand gekomen door het gemiddelde van een zeer groot aantal websites te berekenen. Dit betekend dus niet dat ook het aantal bezoekers dat de weg naar uw website vindt, of zal vinden, via een zoekmachine komt. Per site kan dit verschillen.

Website promotie dmv. linkpromotie

Het uitwisselen en promoten van een link naar uw pagina is een onderdeel van de "zoekmachine optimalisatie" echter wordt er nogaleens te licht over gedacht. Terwijl het toch een zeer belangrijk onderdeel is om uw website bekend te maken. Vandaar dat we deze er even uitlichten.

Veel bezoek kunt u genereren door links op linkverzamel-, start- en themapagina's. Zij hebben op een breed vlak eigenlijk al het voorwerk verricht en staan vaak op goede posities bij de zoekmachines. Daarnaast zoeken veel mensen gericht via de hen bekende linkpagina's. De bekendste daarvan is ongetwijfeld "Startpagina" en de enorme hoeveelheid dochterpagina's die daartoe behoren.

Bijzondere linkmogelijkheid DMOZ

Daarnaast is een opname in de DMOZ, het Opendirectory project ook een prima middel om uw pagina te promoten. Het DMOZ wordt beheerdt door een leger vrijwilligers die elke pagina die opgenomen wordt vooraf bekeken en getoetst hebben. Het is moeilijk en er bestaat geen garantie voor opname in deze directory, toch adviseren wij u een poging te wagen. Doet u dat niet vaker dan 1 keer en voor een passende categorie. Meervoudige aanmeldingen kunnen ertoe leiden dat uw pagina überhaupt niet opgenomen zal worden.

Website promotie dmv. persberichten

Door bij belangrijke ontwikkelingen, productinnovaties, het betrekken van een nieuw pand etc. nieuwsberichten te verzenden aan regionale- en lokale bladen kunt u de aandacht op zich vestigen. Ook het in gebruik nemen van een (nieuwe) website kan daartoe behoren.

Deze persberichten verstuurt u natuurlijk niet alleen maar aan de oude media. Toch?

Website promotie dmv. nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven kunnen iets toevoegen aan een website. Ik zeg hierbij expliciet kunnen, omdat ze veel tijd kosten worden ze nogal eens vergeten en op den duur gelooft uw abonnee het wel. Bovendien is er een enorme toevloed aan RSS-feeds en nieuwsbrieven, waardoor door de bomen het bos niet meer gezien kan worden.

Belangrijk bij het gebruik van nieuwsbrieven is een duidelijke opt-in en opt-out keuze voor de abonnee. Doordat er nogal eens misbruik van wordt gemaakt door lolbroeken, is het het beste een dubbele opt-in te hanteren.

Opt-in Opt-out procedure

Deze werkt als volgt: Uw bezoeker wil zich graag abonneren op uw nieuwsbrief en geeft zich daarvoor middels een aan te vinken vakje of door het ingeven van zijn of haar emailadres op. Na opgave verstuurt u een bericht aan het opgegeven emailadres waarin u te kennen geeft dat er een aanvraag voor een abonnement op de nieuwsbrief ontvangen is. In dat bericht geeft u de geadresseerde de mogelijkheid om de aanmelding te bevestigen. Alleen op het moment dat u de bevestiging ontvangt, en echt alleen dan, activeert u het abonnement op de nieuwsbrief.

Website promotie dmv. fora

Een zeer arbeidsintensieve mogelijkheid uw website te promoten is een forum waarop allerlei vragen gesteld kunnen worden en waarop gediscussieerd kan worden door geïnteresseerden over het thema van uw website.

Deze vorm van promotie is niet voor iedere website geschikt en is ook geen garantie voor succes. Ook hiervan zijn er inmiddels zeer veel voorhanden.

Een goed voorbeeld van een dergelijk forum is het forum van een website voor een bouwmarkt. Hierin kunnen mensen discussiëren over allerlei zaken die met klussen in en om het huis te maken hebben.

Maar, opgelet, een dergelijk forum gaat gepaard met veel werk en benodigd voortdurend toezicht.

Website promotie dmv. reclame

Reclame is u allen wel bekend, maar er zijn toch nog veel bedrijven die eenvoudigweg vergeten het adres van de website te vermelden. Terwijl dit toch een uitgelezen kans is om bezoekers te trekken. Het stelt de consument in de gelegenheid om bij interesse voor een bepaald product, danwel een aanbieding, meer informatie te verkrijgen zonder direkt contact met u op te hoeven nemen.

De reclame, kan zowel online als offline, in de oud media, worden toegepast.

Een goed voorbeeld van offline promotie is de website van Bol.com. Deze site was voor de massale reclamecampagne op tv, de radio en in de kranten en dagbladen, nauwelijks bekend. Door een strategisch geplaatste reclame-campagne werd de website binnen korte tijd zeer bekend en populair.

Website promotie dmv. belettering

U heeft een bedrijfswagen? En u heeft een website? Waarom staat uw bedrijfsnaam met het internetadres er dan niet op?

Drukwerk in uw eigen huisstijl

Op elk stukje papier, of het nu rekeningen, memo's, visitekaartjes, rekeningen, briefpapier etc. prijkt natuurlijk ook het internetadres van uw website! Uw visitekaartje laat u natuurlijk bij zoveel mogelijk mensen achter. Dat u iedereen tot vervelens toe over uw website en uw bezigheden verteld, spreekt ook voor zich.

Etc. etc.

De hoeveelheid aan mogelijkheden die u ter beschikking staan om uw website bekend en succesvol te maken zijn legio. Doe er dus wat mee!

Veel succes!