Webdesign

Webdesign tips.

Tips voor het ontwerpen en bouwen van een website.

Gebruik liever geen WYSIWYG programma's!

Als je echt serieus aan de slag wilt en van je website een succes wilt maken, gebruik dan, ook als het je eerste is en je nog geen kennis van HTML hebt, liever geen WYSIWYG programma. Het lijkt allemaal wat soepeler te gaan en met een klik hier en een klik daar zet je al gauw iets in elkaar wat er zo op het eerste oog goed uitziet. Het gevaar schuilt hem echter daarin dat er mogelijk code wordt toegevoegd die de werking van de site niet ten goede komt. Daar kom je meestal te laat achter.

Leer HTML!

Algauw kom je tot de ontdekking dat WYSIWYG programma's beperkingen hebben in datgene wat je bereiken wilt. Op dat moment heb je dus kennis nodig van de techniek. Ik beperk me hierbij tot de meest gebruikte codering: HTML. Deze "taal" bevat slechts een handvol elementen en is makkelijk te leren. Het is een codering die de structuur van de site aangeeft, waar komt wat te staan en wat bevat het element. Is het tekst, een link, een lijst een tabel etc. Zie voor een voorbeeld van een structuur in HTML, de pagina HTML structuur uit onze handleiding gevonden worden.

Over HTML en CSS is veel geschreven en er zijn diverse handleidingen beschikbaar. Een overzicht daarvan vindt u op webdesign handleidingen.

Om pagina's in HTML te schrijven en te onderhouden, adviseer ik u om gebruik te maken van text-editors, kleine programma's die speciaal geschreven zijn om HTML en CSS pagina's te coderen en te onderhouden. Een overzicht daarvan vindt u op webdesign tools.

Schrijf zoveel mogelijk valide HTML en CSS!

Het is geen absolute garantie dat uw pagina's er in eender welke browser (weergave programma) goed uit zullen zien als u gebruik maakt van valide (volgens de standaard geschreven) HTML & CSS. Het vergroot de kans daartoe wel en zorgt er voor dat de inhoud van uw pagina bereikbaar blijft.

Het testen van de HTML- en CSS documenten kunt u doen middels de validators van het W3C, zie: HTML en CSS tools.

Gebruik géén waarde in px voor het opgeven van de font-grootte

Veel websites hebben kleine letters opgegeven in een px waarde. Het nadeel hiervan is dat in Internet Explorer hierdoor de grootte van de letter niet makkelijk te wijzigen is.

Normaal gesproken kunt u in IE met CTRL + en CTRL - de grootte van de letter wijzigen. Als deze in px is opgegeven echter niet meer. In dat geval moet het hoofdmenu worden gebruikt. Hierin kan middels de keuze beeld -> Tekengrootte alsnog de grootte worden gewijzigd.

TIP! Geef de grootte van het font altijd op in een waarde in em of %.

Stop belangrijke delen niet in Javascript of Flash

Javascript en Flash zijn technieken die een toevoeging behoren te zijn voor de beleving van een bezoeker. Ook zonder dat de gebruiker beschikt over deze technieken, dient de website en daarmee ook de inhoud, bruikbaar te blijven.

Er zijn gebruikers die niet over deze extra's beschikken. Hiertoe mag ook een zoekmachine gerekend worden.

Stop uw menu en belangrijke delen daarom nooit in Javascript of Flash!

Meer SEO Tips »


Goed webdesign begint bij:

 • Functioneel ontwerp
  Het functioneel ontwerp geeft inzicht in de structuur en opbouw van de te bouwen website. Het is een schematisch overzicht dat de antwoorden van de vragen; "Welke informatie moet erop komen? Welke informatie moet er niet op komen? Voor wie is de informatie bedoeld? Hoe wordt informatie ontsloten en beschikbaar gesteld? Welke techniek wordt gebruikt?" etc. bevat.
 • Webdesign tools
  Links naar handige programma's en tools voor het maken van een goed webontwerp.
 • Webontwerp - toegankelijk bouwen
  Toegankelijk bouwen, ook wel accessibility, wat is dat en waartoe dient het?
 • Webdesign - Inhoud
  Mensen zoeken naar informatie, uitleg over hoe bepaalde zaken werken, wat er gebeurde op een bepaalde datum of simpelweg vermaak in de vorm van verhalen en anekdotes. Als u daarbij in acht neemt dat we in een informatietijdperk leven, begrijpt u waarom inhoud het hart van uw webontwerp is!
 • Webdesign - Tips
  Hoe en waarmee maak je een goed webontwerp en waar moet je op letten bij het bouwen van je website?
 • Webdesign missers
  Miskleunen, missers en doodzonden in webontwerp.
 • Webdesign - Font kiezen
  Welk lettertype - font gebruikt u voor uw website en hoe wordt deze opgegeven.