Webdesign - functioneel ontwerp

Het functioneel ontwerp geeft inzicht in de structuur en opbouw van de te bouwen website. Het is een schematisch overzicht dat de antwoorden bevat op de vragen;

  • Welke informatie moet erop komen?
  • Welke informatie moet er niet op komen?
  • Voor wie is de informatie bedoeld?
  • Hoe wordt informatie ontsloten en beschikbaar gesteld?
  • Welke techniek wordt gebruikt?

Doelstellingen en concept

Wanneer de doelstellingen en de doelgroep bekend zijn, wordt het duidelijk wat een organisatie met een website wil bereiken. Maar vooral ook wie. Deze doelstellingen worden omgezet in een concept oftewel functioneel ontwerp.

Wat is belangrijk voor de bezoeker?

Een goede website staat of valt met dat wat uw bezoeker van de website vindt. Het is daarom van belang altijd rekening met de doelgroep te houden. Tracht uzelf te verplaatsen in de bezoeker en stel uzelf de vragen wat de doelgroep van een website verwacht. Vraag personen in uw omgeving die totaal onbekend zijn met de materie webontwerp, wat zij verwachten van een website. In een later stadium kunt u (samen met hen) nog eens kritisch naar uw website kijken en uzelf en derden vragen of het aan de verwachting voldoet.

Wat verwacht een bezoeker?

  • zinvolle informatie
  • goed gestructureerd en toegankelijk
  • originele content, informatie die niet snel ergens anders te vinden.
  • bij een commercieele site ook een goed product overzicht en duidelijke interactie.

Wat is het onderwerp van uw website?

Het succes van een website wordt in grote mate bepaald door de inhoud. Goede toegankelijke inhoud is van groot belang. Als u weet wat uw bezoeker wil, kunt u een overzicht maken van onderwerpen die op de website te vinden moeten zijn. Aan de hand van deze onderwerpen bepaalt u welke content er moet worden aangeleverd en wat de structuur daarvan is.

Het design

De inhoud is bepalend voor het succes van een website. De informatie is vele malen belangrijker dan de vormgeving daarvan. De vormgeving van een website dient de inhoud te ondersteunen en het gebruikersgemak van de site te stimuleren. Uw bezoeker zit niet te wachten op felle flitsende kleuren, bewegende plaatjes en banners, lange intro's in flash en lange laadtijden. Uw bezoeker wil informatie en snel! Hoe meer obstakels hij hiervoor moet overbruggen, hoe sneller u deze bezoeker kwijt bent.

Succesvol webontwerp

Een goed functioneel ontwerp vormt samen met een functioneel webdesign de basis voor het succes van uw webontwerp.

Websites met inhoud, die goed gestructureerd aangeboden wordt, zijn niet alleen van belang voor uw bezoeker, zij zorgen er ook voor dat uw site goed doorzocht kan worden door de zoekrobots.

Het functioneel ontwerp is daarmee ook onderdeel van een succesvolle zoekmachine optimalisatie om gevonden te worden.

Veel succes!