Webdesign, het functioneel design

Wat is een functioneel design?

Met het functioneel design bedoelen we het uiterlijk en gebruiksgemak van een website. Het is onderdeel van een 'functioneel (web)ontwerp'.

Een goed design sluit aan bij dat wat uw doelgroep verwacht, uw doelstelling en uw huisstijl. Het design moet functioneel en doeltreffend zijn maar ook de juiste sfeer uitstralen.

Mooi en functioneel design

Het is niet gemakkelijk om een mooi en functioneel design ook nog eens een optimaal gebruiksgemak mee te geven. In een zeer korte tijd beslist uw bezoeker of de site hem aanstaat. Deze beslissing wordt genomen aan de hand van het uiterlijk. Het kleurgebruik en de plaatsing van elementen.

De vormgeving en functie van de elementen maakt een website plezierig om naar te kijken, of ook niet. Het zorgt ervoor dat een bezoeker snel en bijna intuïtief zijn weg kan vinden in en naar de gewenste informatie op de pagina. Of niet. In het laatste geval kunt u er zeker van zijn dat de bezoeker rechtsomkeert maakt en een andere site zal opzoeken.

Als basis voor een functioneel design geldt voor ons en de sites die wij maken de regel: "Het uiterlijk van een ontwerp, de vormgeving van een website, mag het gebruik en de toegankelijkheid van haar informatie nimmer in de weg staan."

Functioneel design - toegankelijk vormgeven

De elementen van een pagina

Veel, zoniet de meeste websites zijn opgebouwd uit de elementen:Kop / header

De kop van een pagina bevat veelal een afbeelding om de sfeer van de site weer te geven. In deze kop bevindt zich links het logo, of op z'n minst een als knop aan te merken plaatje. Dit logo of de knop, verwijst in de meeste gevallen naar de 'hoofd-' pagina.

De bezoeker verwacht, door op het logo te klikken, op de hoofdpagina terecht te komen. Ontbreekt een dergelijke knop, of is niet meteen duidelijk waar die zich dan wel bevindt, word het verwachtingspatroon van een bezoeker doorbroken.

Body

In de body van de pagina wordt de inhoud / informatie van de pagina geplaatst. Of deze nu links, of rechts staat is niet echt relevant. Het is, of zou, voor een bezoeker direct duidelijk moeten zijn dat het de inhoud betreft.

Door veel grafische elementen te gebruiken, kan de inhoud (het belangrijkste van een pagina) snel ondergesneeuwd raken. Bij de opzet van de vormgeving is het dus belangrijk, voor de inhoud al voldoende ruimte vrij te houden.

Veel pagina's versnipperen de inhoud in kleine blokken en voegen daar ook nog een leuk plaatje aan toe. Daar is op zich niets mis mee, zolang het maar geen zoekplaatje wordt en direct duidelijk is dat bepaalde delen van de inhoud bij elkaar horen.

Inhoud is het belangrijkste, zorg ervoor dat ze ook bereikbaar is en maak er geen zoekplaatje van!

Middels links (de tekstelementen waarop u kunt klikken) worden andere delen van uw website toegankelijk gemaakt.

Veel pagina's bevatten tenminste 1 menu. Een menu waarbij direct duidelijk is voor de bezoeker, waar meer informatie te verkrijgen is. Of dit menu nu links, rechts of midden in de pagina staat is eigenlijk om het even. Zolang het maar direct duidelijk is dat het om een menu (een groep links) gaat.

 • Groeperen van links

  Naast de vormgeving is het van belang een menu overzichtelijk te houden. Dit kunt u doen door die links die met elkaar te maken hebben, cq. thematisch bij elkaar passen, te groeperen.

  Home, contact en info zijn typische links die, door hun samenhang, in een groep geplaatst kunnen worden.

  Daartoe behoren 'natuurlijk' ook verwijzigen naar producten en productgroepen. Maar ook groepen links naar achtergrondinformatie en thematisch gegroepeerde links naar bronnen, maken het voor een bezoeker makkelijker om door uw site te navigeren en datgene wat hij zoekt te vinden.

 • Opmaak van links

  Een belangrijk onderdeel van het functioneel design is het opmaken van links. Middels CSS is het mogelijk een link van alle kenmerken te ontdoen en er als een 'normaal' onderdeel van een tekst uit te laten zien.

  Een link die op een dergelijke wijze opgemaakt is en niet meer als link herkenbaar, zorgt ervoor dat de informatie die daaronder verborgen zit, ook daadwerkelijk verborgen blijft. Het is uitermate frustrerend om met de muis het hele blad af te moeten zoeken naar een link. Velen zullen dat dus ook niet doen.

  Normaal gesproken bevat een link een streepje en/of is van een zich van de tekst, sterk onderscheidende kleur. Dit verwacht ook de bezoeker. Houdt u daar rekening mee!

Footer

De footer oftewel het afsluitende element op een pagina, bevat vaak (daar is 't ie weer, het verwachtingspatroon) een link naar de top van de pagina, een link naar de hoofdpagina (home), het copyright en/of de adresgegevens van het bedrijf.

Bezoekers zijn eraan gewend geraakt dat hen op die plaats een aantal links ter beschikking staan naar belangrijke delen van de site. Maar ook dat zij daar snel de belangrijkste gegevens om u / uw bedrijf te kunnen benaderen, kunnen vinden.

Het verwachtingspatroon

Wordt op een belangrijk onderdeel van 'het gangbare' afgeweken, kan een bezoeker in verwarring worden gebracht. Is het niet direct duidelijk, middels een visueel opvallend kenmerk, waar de informatie zich dan wel bevindt, wordt het gevoel van onzekerheid alleen nog maar versterkt.

Een gefrustreerde onzekere bezoeker, is wel het laatste dat u wilt. Hij verdwijnt abrupt van de site, zonder ook maar een verdere poging te ondernemen uw site op eventueel aanwezige waardevolle informatie te onderzoeken. In veel gevallen komt deze bezoeker ook niet meer terug.

Succesvol webdesign

Een goed functioneel design vormt samen met het functioneel webontwerp de basis voor het succes van uw webdesign.

Websites met inhoud, die goed gestructureerd en overzichtelijk aangeboden worden is niet alleen van belang voor uw bezoeker, zij zorgen er ook voor dat uw site goed doorzocht kan worden door de zoekrobots.

Het functioneel design is daarmee ook onderdeel van een succesvolle zoekmachine optimalisatie om gevonden te worden.

Veel succes!