Webdesign

Gevonden worden middels een linkvermelding

Nadat u zich veel moeite getroost heeft om een website te (laten) maken en deze eindelijk op het internet staat, is het doel van uw internetpresentatie natuurlijk dat deze bezocht gaat worden. Het liefst zoveel en zo vaak als mogelijk is.

Nu is het belangrijk gevonden te worden door de zoekmachines en daarin opgenomen te worden, zodat ook uw site daadwerkelijk bezocht gaat worden.

De Realiteit

Effectief en snel bezocht en gevonden worden door een zoekmachine, wordt steeds moeilijker. Het internetgebruik en het aantal websites / internetpresentaties, groeit razendsnel. Voor een zoekmachine is deze stortvloed aan (nieuwe) informatie bijna niet meer te verwerken.

Op het moment dat wij deze tekst schrijven, heeft Google ™ al ruim 4,2 miljard pagina's opgenomen. Sinds augustus 2003 waren dit er nog 3,3 miljard, een toename van het aantal webpagina's met 30%. Geschat wordt dat van alle op het internet aanwezige pagina's er slechts 28% door de zoekmachines wordt gezien.

Aanmeldingen bij zoekmachines kunnen maanden in beslag nemen en de vraag blijft of uw aanmelding überhaupt wel verwerkt wordt. Afgezien van veelal onserieuze aanbiedingen, waarbij u diep in de buidel moet tasten, zit er vaak niets anders op dan geduldig te zijn.

Mocht u ondanks onze waarschuwing, uw geld aan dergelijke onserieuze aanbiedingen willen spenderen, geven wij u graag ons bankrekeningnummer, het heeft hetzelfde effect.

Wat kunt u dan wel doen om gevonden te worden?

Het is eigenlijk heel eenvoudig. U kunt de wijze waarop het internet werkt benutten.

Het internet is in principe niets meer dan een groot web, een verzamellink van pagina's die onderling met elkaar verbonden zijn. De koppelingen (links) op deze pagina's, maken de informatie op andere pagina's toegankelijk.

Volgens ditzelfde principe werkt ook een zoekmachine-robot. Hij zwerft door het internet van de ene pagina naar de andere, door de links op die pagina's te volgen en neemt de gevonden informatie op.

Gezien het feit dat veel zoekmachines onze site bijna dagelijks bezoeken, zullen ook vermeldingen van andere pagina's (links) die wij op onze pagina hebben staan, sneller bezocht worden.

Een uitstekend voorbeeld daarvan is de website van ons eerste "Young-Talent" Maybelline. Na opname van een link naar haar pagina, werd haar pagina binnen 5 dagen bezocht door Google ™ en direct opgenomen in de index.

De opname in Google heeft erin geresulteerd dat haar pagina op dit moment bij meerdere zoekmachines in de listing is opgenomen.

Belangrijk!

Indien uw site door een zoekrobot van een van de grote zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google ™ wordt bezocht, is dit nog geen garantie dat uw pagina daadwerkelijk in de index wordt opgenomen.

De inhoud en structuur van uw pagina zijn uitermate belangrijk om ervoor te zorgen dat een zoekmachine er ook daadwerkelijk iets aan heeft.

Helaas kunnen wij geen andere invloed daarop uitoefenen dan te zorgen dat uw pagina de moeite waard blijkt om te worden opgenomen.

Onder het hoofdstuk: Zoekmachine optimalisatie kunt u lezen hoe wij u daarbij kunnen helpen.

U wilt een Link op onze pagina?

Op de pagina: Vision2Form Design, die overigens zeer druk bezocht wordt, momenteel ca. 10.000 bezoeken per maand, waarvan ca. 1500 bezoeken door diverse zoekmachines, stellen wij u in de gelegenheid een link naar uw eigen pagina, op te laten nemen.

Opm.: Wij nemen geen verwijzing(en) naar aanstootgevende, beledigende of anderszins amorele sites op!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.