Gevonden worden in Google

Structuur en opbouw van uw website.

De opbouw van een pagina en de tekst

Om duidelijk te maken hoe een pagina opgebouwd moet worden en hoe belangrijk de tekst op die pagina is, kijken we eerst even naar "de zoekmachine".

1.1 Hoe werkt een zoekmachine.

Een zoekmachine presenteert een pagina met gevonden sites netjes geordend in een lijst, elke keer dat we een zoekopdracht ingeven.

Als je zoekt op bijvoorbeeld auto's, dan zal hij zijn bestand doorzoeken naar pagina's waar dit woord in voorkomt en de belangrijkste pagina bovenaan de lijst zetten.

Die pagina's worden gevonden door een programma dat het internet afstruint: de zoekrobot.

Alle tekst op de site wordt door de zoekrobot geordend. Dat wil zeggen dat hij kijkt naar waar de pagina over gaat: het thema, door een verband proberen te leggen tussen bepaalde woorden en hoe vaak deze woorden op een pagina voorkomen. Daarbij zijn woorden die in de <TITLE>, de headers <H1> t/m <H6> en de bestandsnaam voorkomen het belangrijkst.

Dit zoeken door de robots en het opnieuw indexeren van gevonden sites is een continue proces.

1.2. Wat "ziet" een robot op mijn pagina?

Om een site zo optimaal mogelijk te presenteren, zodat een zoekrobot er wat aan heeft, moeten we 1 ding niet vergeten: "een zoekrobot is geen mens". Wij als mens zien een pagina, mooi opgemaakt met allerlei plaatjes. Een zoekrobot ziet alleen "kale" tekst. Hij kan geen plaatjes zien en dus ook geen tekst verwerkt in een plaatje.

Dit misverstand bestaat helaas nog steeds. Een leuk verhaal hierover is (door ons vertaald vanuit het Duits) geschreven door "Rainer Kersten".

Het illustreert op een ludieke wijze een "fictief" gesprek tussen een webontwerper en een zoekrobot.

1.3. Hoe maak ik mijn pagina, zodat de robot er wat aan heeft?

Het belangrijkste wat we tot nu toe weten is dat de robot alleen "tekst" herkent.

Het is dus zaak goede inhoud te hebben / lees: veel goed geschreven, maar vooral ook gestructureerde tekst. Dat is niet alleen plezierig voor een robot, maar ook voor uw bezoeker.

Belangrijk hierbij is te weten dat we in een "informatie maatschappij" leven. Informatie over van alles en nog wat is voor de mens uitermate belangrijk geworden. Iedereen is het merendeel van de dag bezig informatie te zoeken, tot zich te nemen en te verwerken.

Door de informatie op een plezierige wijze aan te bieden; snel vindbaar, logisch opgebouwd en, misschien wel het belangrijkst van al, inhoudelijk en relevant te maken, helpen we de bezoeker snel beslissingen te nemen en de aangeboden informatie te verwerken.

In die tekst, ook wel inhoud of content genoemd, kan structuur worden aangebracht dmv.:

 • de <TITLE> de titel (zie punt 5),
 • door structuur aan te brengen dmv. headers
  <H1> t/m <H6> (zie punt 6) en
 • het ALT- en TITLE attribuut voor plaatjes en links (zie punt 7)

Ook een zoekrobot maakt van deze "hulpmiddelen" gebruik om structuur en gewicht van de tekst te herkennen.

Een ander hulpmiddel, om te bepalen waar een tekst over gaat en om een beschrijving van de pagina op te nemen, zijn de <META> tags.

Zij vormen een soort van "inhoudsopgave" voor het html-document.

1.4. Meta Tags waar staan ze en wat doen ze:

Ze worden in elke HTML pagina opgenomen in de <HEAD> .. </HEAD> sectie. Deze staat bovenaan de pagina, net voor de <BODY>.
Zie voor een voorbeeld: HTML structuur

Met meta-tags omschrijven we de pagina, geven aan wat de belangrijkste woorden zijn en wat een zoekrobot met de pagina mag doen.

Let wel: iedere zoekmachine werkt anders, de een kijkt wel naar de meta-tags de ander weer niet. Sommige robots negeren ze eenvoudig, andere wederom kijken slechts naar bepaalde tags.

Naast de omschreven tags zijn er nog tientallen meta-tags hoofdzakelijk ter verklaring en om aan te geven om wat voor type pagina het gaat. Voor het opnemen in zoekmachines zijn deze echter niet of nauwelijks belangrijk en ga ik er derhalve ook niet verder op in.

Enkele van de belangrijkste Meta-Tags:

1.4.1. Description

Opbouw:
<META NAME="description" LANG="nl" CONTENT="Korte treffende omschrijving van de site zelf. Waar gaat de site over.">

Beschrijving:
 • NAME="description" (de naam van de TAG) vertaald: omschrijving
 • LANG="nl" (de gebruikte taal van de omschrijving)
 • CONTENT=" .... " (de korte omschrijving van de site)

Bij deze meta-tag is het belangrijk de inhoud kort en bondig te omschrijven, het liefst door in de omschrijving enkele trefwoorden op te nemen.

Sommige zoekmachines nemen deze tekst letterlijk over en tonen deze in de lijst met resultaten. Zet hier dus géén onzin in. Denk er goed over na.

1.4.2. Keywords

Opbouw:
<META NAME="keywords" CONTENT="trefwoord, tref, woord, woorden, tekst, .............">

Beschrijving:
 • NAME="keywords" (de naam van de TAG) vertaald: trefwoorden
 • CONTENT=" .... " (de trefwoorden gescheiden door een komma)

De sleutelwoorden / trefwoorden die belangrijk zijn om aan te geven waarover de pagina gaat.

Door een constant misbruik van deze meta-tag, door er te veel en niet van toepassing zijnde trefwoorden in te plaatsen, wordt deze meta-tag door veel zoekmachines genegeerd.

Er zijn evenwel nog steeds zoekmachines die er gebruik van maken. Het belang dat ze eraan toekennen verschilt echter sterk.

Neem niet meer dan 25 trefwoorden op, denk er goed over na welke echt belangrijk zijn en zorg ervoor dat de opgegeven woorden ook echt in de tekst op uw pagina's voorkomen.

1.4.2.1 Keywords / trefwoorden

Hoe bepaal ik welke "Keywords / Trefwoorden" ik moet gebruiken

U weet als geen ander waar uw pagina over gaat. Maar weet u ook hoe anderen naar die informatie zoeken?

Een tweetal tips helpen u opweg:

 • 1. Schrijf de woorden op die de informatie die uw pagina bevat beschrijven en gebruik hierbij alleen de woorden die ook echt in de tekst op uw pagina's voorkomen.

  De belangrijkste voorop. We nemen als voorbeeld weer onze eigen site.

  De site gaat over "spiegels". Maar ook over:

  spiegel - wandspiegels - gezandstraalde spiegels - badkamer- en woonkamerspiegels - spiegelglas - glas etc.

  Al deze woorden komen in de tekst voor en beschrijven in het kort welke informatie een bezoeker kan verwachten.

 • 2. Kijk bij uw concurent welke trefwoorden hij gebruikt. Dit kunt u doen door in de bron van het html-document te kijken. Kopiëer niet domweg, maar leer ervan. Dat wat voor die pagina werkt, werkt misschien niet voor u!

1.4.3. Robots

Opbouw:
<META NAME="robots" CONTENT=".....">

Beschrijving:
 • NAME="robots" (een TAG speciaal gemaakt voor de zoekrobot)
 • CONTENT="....." (wat mag een robot met de pagina doen)

Misschien wel de belangrijkste meta-tag.

Met behulp van deze tag kan de zoekrobot zien of de pagina geïndexeerd mag worden en of de links die op de pagina staan gevolgd mogen worden.

Het attribuut CONTENT heeft een aantal mogelijkheden:

 • CONTENT="index,follow"
  De pagina mag geïndexeerd worden en de links mogen gevolgd worden.
  (Eigenlijk overbodig, als de meta-tag niet is opgenomen is dit wat de robot standaard met de pagina doet; de robot mag alle bewerkingen uitvoeren, zowel indexeren als de links op de pagina volgen.) Zelf neem ik hem echter wel op, als extra welkom zeg maar.
 • CONTENT="index,nofollow"
  De pagina mag geïndexeerd worden maar de links mogen niet gevolgd worden.
 • CONTENT="noindex,follow"
  De pagina mag niet geïndexeerd worden maar de links mogen wel gevolgd worden.
 • CONTENT="noindex,nofollow"
  De pagina mag niet geïndexeerd worden en de links mogen niet gevolgd worden.

1.5. De TITLE (de titel van uw pagina)

Net zoals we een boek of een (sub)hoofdstuk daaruit een titel geven, doen we dat ook bij elk html-document.

De <TITLE> is niet alleen voor een robot zéér belangrijk, ook voor uw bezoeker heeft hij veel waarde (mits goed gebruikt).

Het geeft uw pagina een "naam" en maakt het voor uw bezoeker duidelijk waar hij is, hoe de pagina heet en wat hij op de pagina kan verwachten.

Door een goede titel aan uw pagina te geven, geeft u uw HTML documenten een belangrijke meerwaarde.

Ook robots vinden een goed omschreven <TITLE> belangrijk. De tekst van de titel wordt doorzocht op woorden die belangrijk zouden kunnen zijn om aan te geven waar het document om gaat.

Zorg dus voor een passende, goed geformuleerde titel waarin de allerbelangrijkste trefwoorden verwerkt zijn!

Zie het internet eens als één hele grote bibliotheek, u moet er toch ook niet aan denken dat alle boeken en de hoofdstukken in die boeken géén titel zouden hebben!

Ook voor de <TITLE> geldt dat zij getoond wordt in de lijst met resultaten, zet hier dus géén onzin in!

1.6. Header elementen

De header elementen, <H1> t/m <H6> geven gewicht aan de tekst.

Uw pagina bevat veel inhoud, prima. Maar wat is nu het belangrijkst in die pagina, kortom welke woorden, zinnen en/of stukken tekst zijn nu het belangrijkst?

In een boek is het simpel, toch?

De vet gedrukte tekst bovenaan de pagina, geeft de onderverdeling in hoofdstukken aan. Zo kunnen u en ik precies zien waar het nu eigenlijk in dat hoofdstuk over gaat. Ook een alinea, een aanhef of kanttekening geeft gewicht aan de tekst.

Ja, maar robots kunnen dat niet zien, dus hoe lossen we dat op?

Nou eigenlijk heel simpel, we geven cijfers aan de stukken tekst die we belangrijk vinden. Net als mannen dat graag doen op een terrasje.

Niet echt vrouwvriendelijk (sorry dames), maar wel een treffend voorbeeld.

Goed, terug naar de tekst.

Een eenvoudig middel om aan te geven wat nu echt belangrijk is in de tekst is het <H1> (header) element. We kunnen er een heleboel maken, van 1 t/m wel 10. Maar vanaf +/- nummer 5 á 6 is de gradatie zover teruggelopen dat het gelijk staat aan "normale" tekst.

In <H1> staat H voor header en 1 staat voor nummer 1. De belangrijkste.

Hoe passen we ze toe?

De beste methode en een die ik zelf gebruik, is de <TITLE> van de pagina in de tekst terug te laten komen als zeg maar een hoofdstuk aanduiding.

Deze tekst zet ik (als belangrijkste) tussen <H1> ... </H1>

Voorbeeld:

De site gaat over Ferrari modellen, geeft een omschrijving van alle antieke auto's tot en met die van nu. Met leuke verhaaltjes, anekdote's etc.

De <TITLE> van de pagina is; "Ferrari een levende legende - een overzicht van modellen".

In de tekst op de pagina (in de <BODY>) zet ik deze titel helemaal bovenaan in een header.

Voorbeeld:
<H1>Ferrari een levende legende - een overzicht van modellen</H1>

Voor elk volgende sub-hoofdstuk gebruik ik de <H2> bijv.:
<H2>Ferrari - overzicht modellen</H2>

Voor een alinea aanhef de <H3> en voor zinsneden of quotes, de <H4>.

Zo heb ik in m'n pagina de tekst toch een extra nadruk gegeven. De tekst heeft structuur en gewicht gekregen.

Een voorbeeld van een HTML-document: HTML structuur

Tip! Zorg ervoor dat zowel de titel als ook het hoofdstuk in headers bovenaan op de pagina staan.

1.7. Plaatjes en links voorzien van tekst.

Het TITLE en ALT attribuut voor links en plaatjes.

Zoals reeds eerder aangegeven, ziet een robot geen plaatjes, maar kan hij wél de daarvoor aangewezen attributen van elementen lezen.

Ook blinden kunnen uw site bezoeken, zij zien echter niets en moeten vertrouwen op hun hulpmiddelen zoals een spraaksynthesizer of braille-toetsenbord.

Zij kunnen uw pagina dus horen en/of lezen en net als een robot, niet zien!

Plaatjes.

Om hen te helpen, is voor het <IMG> element (html-code voor het tonen van een plaatje) een attribuut gemaakt, (ALT) om het plaatje te omschrijven.

Zeg maar een soort toevoeging aan het plaatje, waarin een beschrijving van het plaatje kan worden opgenomen.

Voorbeeld: <IMG SRC="plaatje-auto.gif" ALT="Een vuurrode Ferrari in een schitterend berglandschap">

Links.

Ook voor de links is een dergelijk attribuut beschikbaar. De TITLE.

In het <A HREF> element (html-code voor het openen van een andere pagina) kunnen we middels een TITLE aangeven waar de te openen pagina over gaat. Dit attribuut is ook uitermate handig voor uw "ziende" bezoeker.

Als u met uw muis over een link gaat die voorzien is van het TITLE attribuut, ziet u een balkje verschijnen met een verklarende tekst. Zo weet u, voor u de link activeert, waar de pagina die geopend zal worden, over gaat.

Voorbeeld:

<A HREF="ferrari.html" TITLE="Verzameling van Ferrari modellen gesorteerd op bouwjaar">Ferrari</A>

1.8. Links naar uw pagina

Een van de mogelijkheden om bezoek op uw pagina te krijgen is een link vanuit een andere pagina naar uw site.

Hoe die link naar uw pagina opgebouwd is, speelt een rol bij de waarde daarvan en de wijze waarop die uw pagina (vooral voor Google) interessanter kan maken.

Google kent het mechanisme "pagerank", een systeem waarbij een heleboel factoren een rol spelen in de ranking van uw site.

Naast inhoud is vooral ook van belang hoeveel en op welke wijze anderen naar uw pagina linken.

Een uitleg volgt in hoofdstuk 2. De waarde van links.

Samengevat:

Alle informatie die beschikbaar kan worden gesteld, op een logische wijze en goed geformuleerd, draagt ertoe bij dat én uw bezoeker én de zoekmachine-robot veel plezier beleeft aan uw pagina.

Het gevolg: een hogere waardering van uw pagina, door uw gebruikers én de zoekmachine.


Gevonden worden - Een beknopte handleiding.
Wij kunnen u helpen met een eerlijk advies bij het optimaliseren van uw internetpresentatie en bespreken graag de mogelijkheden met u.

U wilt meer weten? Ik wil gevonden worden »