Webdesign met 3 kolommen

Dit ontwerp bestaat uit 3 delen. Het centrale deel heeft links en rechts een ruime marge. Hierdoor ontstaat ruimte om een 'DIV' (een opmaak element) te plaatsen middels 'float: left' en 'float: right'.

De grootte van de kolommen links en rechts, staat vast. Het middelste deel echter heeft geen vaste breedte. Door het scherm kleiner en groter te maken, ziet u dat het ontwerp zonder hinderlijke horizontale scrollbalken, bruikbaar blijft.

Doordat het ontwerp zo opgebouwd is dat de elementen zo hoog zijn als de inhoud die ze bevatten, kan het gebeuren dat het tekstgedeelte niet hoog genoeg is. Hierdoor kan de lichtblauwe achtergrond onder het tekstblok verschijnen. Een oplossing hiervoor is een vulblok toe te passen.

Uitgewerkte CSS voorbeelden vindt u in onze sectie: