Gevonden worden in Google

SEO en webdesign woordenlijst N/Z

A t/m M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Begrip Afk. Omschrijving
N
Natural Listings De gevonden resultaten op een pagina van een zoekmachine die door de zoekmachine zelf zijn gevonden en toegevoegd. Voor opname in de index van de betreffende zoekmachine is niet betaald. Veelal zullen de resultaten die getoond worden een mix zijn van beide, betaalde (paid inclusion) en niet betaalde resultaten. Zolang er niet voor de positie betaald is, is het een "natural" of "organic" listing.
O
Off Page Off Page - Niet op de pagina zelf aanwezige factoren die invloed hebben op de waardering van een pagina door de zoekmachines.
On Page On Page - Op de pagina zelf aanwezige factoren die invloed hebben op de waardering van de pagina door de zoekmachines.
Outbound Link Een link vanaf uw eigen pagina (of die waarop u zich bevindt) naar een andere pagina. Ongeacht of het hierbij om een link naar een pagina van een andere website, danwel een link naar een andere pagina op dezelfde website gaat.
P
Page Rank PR Google's Page Rank(TM), een systeem waarmee pagina's beoordeeld en geordend kunnen worden, ontwikkeld door de oprichters van Google, Larry Page en Sergey Brin.

De beoordeling geschiedt aan de hand van een in- en uitgaande links van en naar een pagina van een website. De hoeveelheid aan links naar een pagina en de kwaliteit van de pagina waarvandaan de link komt is mede bepalend voor de positie die een pagina in de zoekresultaten kan verkrijgen. Google interpeteert een link van pagina A naar pagina B als een stem, van pagina A, voor pagina B.

Page Rank is een onderdeel van het algoritme. De exacte samenstelling van de formule en welke factoren door Google als belangrijk worden gezien, is niet bekend.

De waarde van de PR kan liggen tussen de 0 en 10.
Pay-Per-Click PPC Zie: Cost-Per-Click.
Penalty Een straf uitgedeeld voor het toepassen van ongeoorloofde optimalisatietechnieken.

Voor iedere ongeoorloofde techniek krijgt de betreffende pagina een aantal strafpunten. Een penalty zorgt er meestal voor dat een pagina opeens niet meer op, of in de omgeving van z'n normale positie terug te vinden is. Veel strafpunten kunnen tot gevolg hebben dat de positie in de SERP's dusdanig wordt aangepast, dat de betreffende pagina tientallen, zoniet honderden plaatsen wordt teruggezet. Heeft een website (te)veel van deze penalty's dan kan zelfs een ban volgen.
Ping Een klein programma dat aangeroepen kan worden via de opdrachtregel in DOS. Ping wordt gebruikt om de reactietijd in milliseconden tussen twee computers in een netwerk te meten dat gebruik maakt van het TCP/IP-protocol.

Tevens kan dit programma gebruikt worden om het IP-adres van een website te verkrijgen.

Gemaakt door Mike Muuss en vernoemd naar het geluid van een sonar.
Plugin Een plug-in is een programma(tje) dat een toevoeging vormt voor uw browser of een ander programma op uw pc. Hiermee kunnen extra mogelijkheden worden geactiveerd. Bijvoorbeeld de Flash-plugin voor uw Browser om flash bestanden mee te kunnen bekijken.
Q
R
Rank (also Position) De plaats waar een resultaat verschijnt in de bij een zoekopdracht verkregen resultaten.
Reciprocal Link Vanaf twee pagina's wordt naar elkaar gelinkt. Veelal na een aanvraag van beide partijen. In de trand van; "plaats jij een link naar mij, plaats ik er een terug naar jou".
Relevancy Hoe relevant zijn de verkregen resultaten voor waar het de zoekopdracht betreft. Een zoeker verwacht na het opgeven van een zoekopdracht resultaten die te maken hebben met dat wat hij zocht. Hoe meer zoekopdracht en resultaten bij elkaar passen en vooral ook of de verkregen informatie op de pagina's van die resultaten aansluit bij de informatie die de bezoeker verwacht, des te eerder zal deze geneigd zijn het product te kopen.
Remarks Remarks - opmerkingen in de broncode geplaatst om elementen en hun functie te beschrijven. Remarks worden als volgt in de broncode geplaatst:

<!-- Dit is een opmerking in de code die niet op het scherm komt. -->

Bedoelt als ruggesteuntje, maar vaak grof misbruikt om zoekmachines te 'voeren' met extra tekst die u en ik als normale bezoeker niet zien. Gelukkig waarderen nog slechts weinig zoekmachines deze vorm van zoekmachinespam.

Return On Investment ROI De verkregen opbrengst uit een investering. Dit kan de directe opbrengst uit verkoop zijn, maar ook zaken die pas op langere termijn een positief effect hebben op de opbrengst. Denkt u hierbij aan het verkrijgen van een vaste klantenkring, toekomstige verkoop, naamsbekendheid etc.
Revisions-inline Verwandte zoekopdrachten gegeven onderaan de resultaten bij een zoekopdracht. Google tracht bij een zoekopdracht die veel verwante zoekwoorden kent voor eenzelfde thema, middels een aantal suggesties de zoekopdracht te specificeren en zodoende de zoeker sneller zijn doel te laten bereiken. De links staan in een blok dat broad-revision heet.
ROBOTS.TXT Een text-file die geplaatst wordt in de root (daar waar de index staat), opgebouwd volgens een specifieke syntax en gebruikt om zoekrobot instructie te geven bepaalde bestanden of mappen die niet opgenomen mogen worden, niet te doorzoeken. Sommige zoekrobots echter trekken zich van dit bestand totaal niets aan en doorzoeken de website van voor naar achter. Het is dus altijd verstandig echt gevoelige informatie niet op uw website te plaatsen.
Root De map die als basis van een website geldt, meestal daar waar de index staat.
S
Search Engine SE Zie: Zoekmachine.
Search Engine Marketing SEM Zoekmachine marketing. Iedere marketing activiteit waarbij de promotie van een website centraal staat. Daartoe behoren ondermeer: advertenties op andere websites en op de resultatenpagina's van zoekmachines, het al dan niet betaald aanmelden bij zoekmachines en directory's en natuurlijk Search Engine Optimization.
Search Engine Optimization SEO Zoekmachine optimalisatie. Een behoorlijk breed takenpakket dat tot doel heeft een website beter te laten scoren in de resultaten van de zoekmachines. Daartoe behoort onderzoek naar de branche, gebruikte zoekwoorden en mogelijkheden van het plaatsten van een link op andere sites, het optimaliseren van de structuur van de website maar ook het aanpassen van de codering en de inhoud.
Search Engine Results Page SERP Zoekmachine resultatenpagina. De pagina met verkregen resultaten na een zoekopdracht in een zoekmachine.
Shopping Search Engine Een zoekmachine die zich specifiek richt op het indexeren van productinformatie en prijzen. Hierin kan gezocht worden op een product met daarbij een prijsvergelijking in een overzicht.
Spam (ook Spamdexing) Onder zoekmachinespam vallen alle ongeoorloofde marketing- en seo-technieken. Technieken die er vooral op gericht zijn middels misleiding de positie van een pagina in de resultaten te beïnvloeden. Wat precies onder die ongeoorloofde technieken valt, kan van zoekmachine tot zoekmachine verschillen.

Elke website die zich met dergelijke activiteiten bezighoudt, loopt het risico volledig te worden verwijderd (zie ook Ban) uit de resultaten.
Spammer
  1. Bij email:
    Iemand die zich bezichhoudt met het versturen van ongevraagde email.
  2. Bij zoekmachines:
    Iemand die zich bezichhoudt met ongeoorloofde technieken om een hoger plaats in de resultaten te verkrijgen.
Spider of Crawler Zie: zoekrobot.
Submission
(ook Registration)
Een verzoek tot opname van 1 of meer pagina's in de database (index) van een zoekmachine of directory. Het verzoek zelf geeft geen garantie tot opname. In sommige gevallen wordt bij het verzoek de mogelijkheid geboden een omschrijving en/of uitgebreide informatie in te dienen. Bij anderen wederom kan slechts de URL worden opgegeven.
Surfen Rondstruinen op het www middels een browser.
T
Top level domain TLD Een Top-level domain is de extensie die achter uw domeinnaam staat. Bijvoorbeeld .NL, .COM, .INFO, .DE, etc.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen TLD's die de landcode aangeven, .NL, .DE en TLD's die een omschrijvende afkorting bevatten, hieronder vallen bijvoorbeeld .COM (commercieel), .ORG (organisaties), .INFO (informatief) en .EDU (educatief).
U
User interface UI Het grafisch vormgegeven gebruikersoppervlak dat op uw scherm verschijnt, met de voor het programma specifieke mogelijkheden aangegeven middels knoppen en buttons.
Uniform Resource Locator URL Gestandaardiseerde bron- en plaatsbeschrijving; het volledige webadres van een pagina.
Bijvoorbeeld: http://vision2form.nl/
V
W
Webdesign Zie: webontwerp.
Webontwerp Alle facetten die behoren bij het vervaardigen van een website. Daartoe behoort het vervaardigen van het design, het functioneel ontwerp, het coderen en programmeren en het plaatsen van de inhoud in de vorm van teksten en afbeeldingen.
Website Het geheel van alle pagina's, de inhoud en technieken, gebruikt op 1 specifieke internetpresentatie.
Website Promotie Website promotie is het totaalpakket aan marketing- en communicatiemiddelen die ter beschikking staan om een website te promoten.
Widget Een widget, is een stukje code dat op websites gebruikt kan worden om informatie op te halen en te tonen vanaf andere websites. Voor widgets wordt vaak code gebruikt bestaande uit DHTML, JavaScript, of Flash.
World Wide Web WWW Het World Wide Web oftewel het Web is een dienst, een manier om informatie te verkrijgen van de computers die op Internet zijn aangesloten. Het WWW ofwel het Web is evenals email, een onderdeel van het Internet en een prima manier om uw bedrijf te presenteren.
X
Y
Z
Zoekmachine Een website en bijbehorende software die het mogelijk maakt een database met gegevens van websites, documenten en/of andere informatie te doorzoeken. De taak van een zoekmachine is het leveren van relevante informatie bij een zoekopdracht.
Zoekmachine marketing Ook wel zoekmachinemarketing. Zie: Search Engine marketing.
Zoekmachine optimalisatie Ook wel Zoekmachine optimalisatie. Zie: Search Engine Optimisation.
Zoekmachine-spam Ongewenste technieken om een hogere positie te verkrijgen in de resultaten. Enkele voorbeelden:
Zoekrobot Software ontwikkelt en gebruikt door zoekmachines die zelfstandig het internet afzoeken naar informatie. De robot verzamelt de op websites gevonden informatie en volgt links naar pagina's met meer informatie. Deze informatie wordt doorgegeven aan de datacentra van de zoekmachines. Hier wordt deze ontleed, op waarde geschat en (al dan niet) gecatalogiseerd, in de index opgenomen. Dit proces van indexering wordt ook wel "spidering" of "crawling" genoemd.

Naast de robots voor zoekmachines, zijn er ook de wat minder bonafide robots, die erop uitgestuurd worden om emailadressen te verzamelen voor spammers.

A t/m M