Glas en Spiegels - Een rijke geschiedenis

Glashistorie Deel 1

5000 v.Chr. - A.D. 100
» De ontdekking van glas

Obsidiaan

Glas is waarschijnlijk al net zo oud als de aarde zelf. Het kan ontstaan bij hoge temperaturen zoals .... »»

Glashistorie Deel 2

A.D. 100 - Industriële Revolutie
» De Romeinse invloed

Romeinse vaas

De Romeinen hebben er toe bijgedragen dat de kunst van het glasmaken zich over grote gebieden verspreidde. Door hun veroveringen, handelsgeest en wegenbouw, ....»»

Glashistorie Deel 3

Industriële Revolutie - Anno nu
» Van handwerk tot industrie

Glasproductie

Pas in een later stadium van de industriële revolutie werd mechanische technologie ontwikkeld en diepgaand wetenschappelijk onderzoek ingezet en toegepast voor de massaproductie van glas....»»

De geschiedenis van spiegels

Spiegels

Spiegels werden reeds lang voor de mens het maken van glas ontdekte gebruikt. Gemaakt van metalen ....»»

Glas een rijke historie DEEL 1

5000 v.Chr.

» De ontdekking van glas

Glas is waarschijnlijk al net zo oud als de aarde zelf. Het kan ontstaan bij hoge temperaturen zoals vulkaanuitbarstingen, blikseminslag en mogelijk ook door inslagen van meteorieten.

Ook op de maan blijkt glas aanwezig te zijn. In één van de maansteenmonsters, meegebracht door de bemanning van de Apollo-14, heeft men glas aangetroffen.

Obsidiaan

Mahogany Obsidiaan - natuurlijk glas

Deze natuurlijke vorm van glas, het obsidiaan (ook wel IJslands agaat genoemd) zou zelfs al in de steentijd door de mens zijn gebruikt als snijwerktuig.

5000 v.Chr.

De Romeinse historicus Plinius (A.D. 23-79), beschrijft hoe Phoenicische kooplui die stenen transporteerden per toeval glas ontdekten in de regio van Syrïe rond 5000 v.Chr. Plinius beschrijft hoe deze kooplui, nadat zij aangekomen waren op het strand, een kamp opsloegen en een vuur maakten waarbij de kookpot rustte op blokken nitraat. Door de intense hitte van het vuur zouden deze blokken zijn samengesmolten met het zand, waarbij een glasachtige substantie ontstond.

Hoe het ook zij, deze korte verhandeling over de geschiedenis van glas is het begin van een lange, kleurrijke en fascinerende (r)evolutie van door de mens gemaakt glas.

3500 v.Chr.

» Een handwerk ontstaat

De vroegste door de mens gemaakte glazen objecten, hoofdzakelijk ondoorzichtige glazen parels, dateren rond 3500 v.Chr. Gevonden in Egypte en het oostelijk deel van Mesopotamië. In het derde millennium werd in centraal Mesopotamië een ruwe vorm van glas gebruikt voor de vervaardiging van een glasachtige laag op potten en vazen. De ontdekking en het gebruik van glas als een soort glazuur, kan puur toeval geweest zijn. Kalkhoudend zand gebruikt in een oververhitte oven vormde door toevoeging van soda een gekleurde glasachtige laag op het aardewerk. Het waren destijds vooral Phoenicische kooplui en schippers die deze nieuwe ontdekking verspreidden in het gebied rond de Middelandse Zee.

De oudste fragmenten van vazen vervaardigd uit glas (het bewijs voor de productie van "hol" glas) echter, dateren uit de 16e eeuw voor Christus en werden gevonden in Mesopotamië. De vervaardiging van hol glas ontwikkelde zich onafhankelijk daarvan in dezelfde periode ook in Egypte, Mycene (Griekenland), China en Noord Tirol.

16e eeuw v.Chr.

» De vroege productie van hol glas.

Rond 1500 voor Christus, begonnen Egyptische handwerkslieden een methode te ontwikkelen om glazen potten te vervaardigen door zandvormen in gesmolten glas te dopen. Daarbij werd de vorm zo gedraaid dat er een laag glas op de vorm achterbleef. Terwijl het glas nog heet en zacht was werd dit op een stenen plaat uitgerold om het te vormen en/of te decoreren.

1500 v.Chr.

De oudste voorbeelden van Egyptisch glaswerk zijn drie vazen met daarop de naam van Farao Thoutmosis III (1504-1450 v.Chr.). Hij bracht naar aangenomen wordt, tijdens zijn succesvolle veldslagen in Azië, glasmakers als slaven naar Egypte.

9e eeuw v.Chr.

Er is slechts weinig bewijs voor de verdere ontwikkeling tot aan de 9e eeuw v.Chr., toen er een opleving plaatsvond in het glasmaken in Mesopotamië. Gedurende de volgende 500 jaar, was de glasproductie geconcentreerd in Alexandrië, van waar uit het zich naar alle waarschijnlijkheid heeft verspreid tot in Italië.

650 v.Chr.

Wonderwel stamt de oudste handleiding die gevonden is, waarin het maken van glas wordt beschreven, uit een periode van rond 650 v.Chr. De instructies over het maken van glas bevinden zich op tabletten uit de bibliotheek van de Assiërische koning Ashurbanipal (669-626 v.Chr.).

27 v.Chr.- 14 A.D.

» Glas wordt geblazen

Een belangrijke doorbraak in het maken van glas en glazen objecten is de ontdekking van het glasblazen tussen 27 v.Chr. en 14 A.D., toegeschreven aan Syriesche handwerkslieden uit de Sidon-Babylon regio. De vorm van de lange metalen buis, gebruikt voor het glasblazen, is sindsdien niet veel veranderd. De oude Romeinen begonnen in de laatste eeuw voor Christus met het blazen van glas in een vorm. Hierdoor nam de mogelijkheid een grote variëteit aan vormen van holle glazen voorwerpen te maken enorm toe.

Glashistorie DEEL 2

A.D. 100 - Industriële Revolutie
De Romeinse invloed.. »»

Glashistorie DEEL 3

Industriële Revolutie - Anno nu
Van handwerk tot industrie.. »»

Spiegels op maat

Design spiegels en spiegelverwarming