SEO - Webdesign nieuws 2008

Nieuws archief 2008

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Jun.
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

SEO Keurmerk wordt SEO Logo

Oude wijn in nieuwe zakken gooien is de oudste truc die er bestaat. Van deze wetenschap zijn blijkbaar ook SEO-bedrijven op de hoogte.

Maakte ik reeds eerder melding van het willekeurig en ongegrond verstrekken van keurmerken, eea. naar aanleiding van een discussie over een nieuw SEO keurmerk op Voelspriet, tracht nu het 'keurmerk' verstrekkende bedrijf de negativiteit van zich af te schudden. Het 'SEO keurmerk' wordt na veel kritiek dan maar omgedoopt tot 'SEO logo'.

De kritiek die geuit werd op diverse doortastende websites en fora die de praktijken aan het licht brachten, zorgde ervoor dat ze hiermee zelf in de zoekresultaten werden omgeven. Uit de resultaten wilden ze, om maar vooral niet met hun etiketje door de mand te vallen.

In plaats van zich de kritiek ter harte te nemen, is het enige dat veranderde, de naam. Inhoudelijk gebeurde er niets, de voorwaarden bleven hetzelfde, maar worden niet toegepast op de leden. De illusie van een 'veiligheid' blijft gehandhaafd. Sterker nog, aan het feit dat zich "SEO expert" noemende keurmerkplakkers misdragen, wordt niets gedaan.

Van één van hen, die duplicate content toe bleek te passen, werd één van zijn domeinen gebanned. Een ander eigende zich de merknaam van Google toe door domains met deze naam vast te leggen en past daarnaast doodleuk dezelfde techniek toe als het eerder genoemde lid. Ook hier werd ingegrepen door Google. Niet door de keurmerkverstrekker!

Controle op je keurmerkhouders is één van de vereisten waaraan een verstrekker zou moeten voldoen. Maar blijkbaar is het maandelijks innen van de keurmerkgelden belangrijker.

Het verwondert mij wederom helemaal niet en het zal zeer zeker niet bij deze incidenten blijven.

Keurmerk logo geeft dezelfde schijnveiligheid

Een simpele naamsverandering van 'keurmerk' naar 'logo' neemt de kwaal niet weg. Ook hiermee tracht men een argeloze bezoeker voor te goochelen dat het bedrijf in kwestie te vertrouwen is.

Ik herhaal daarom nog maar eens:

Zolang er niets geregeld is en er géén officieel orgaan is dat met goede initiatieven komt en een deugdelijk keurmerk uitgeeft, is een keurmerk voerend bedrijf per definitie al verdacht. ;)

SEO Nieuws archief 2008

SEO Nieuws