Pagina opmaak middels CSS

Met behulp van CSS kunnen we niet alleen de kleuren van links, achtergronden en plaatjes een plaats geven, nee CSS is gedacht om middels een in te voegen 'stylesheet' de gehele pagina op te maken.

CSS (cascading style sheets) maakt het mogelijk de vele opmaak regels uit de HTML codering te halen en deze op die wijze overzichtelijk te houden.

Het grootste voordeel zit hem in het feit dat de opmaak van een website met tientallen pagina's, of een veelvoud daarvan, snel gewijzigd kan worden door in slechts 1 document, de 'stylesheet' een wijziging aan te brengen.

Met een paar ingrepen is het uiterlijk van een totale website compleet te veranderen. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat de structuur van het HTML-document daarin reeds voorziet, door een heldere en doordachte structuur.

Door middel van een aantal voorbeelden wil ik u graag laten zien wat er mogelijk is. Daarbij is bewust gekozen slechts summier uitleg te geven hoe een en ander technisch in elkaar steekt. Veel kunt u leren door deze layout, en die van anderen, te bestuderen en er zelf mee aan de slag te gaan.

Veel succes!