CSS voorbeelden - Headers opmaken met css

Een aantal voorbeelden hoe headers (H1 t/m H6) opgemaakt kunnen worden met behulp van css.

Header - koptekst 1

Deze header is opgemaakt met css en heeft geen boven- en ondermarge, om duidelijk te maken welke marges de header heeft.

Header - koptekst 2

Ook deze header heeft geen boven- en ondermarge, om duidelijk te maken welke marges de header heeft.

Header - koptekst 3

Wederom een header opgemaakt met css, die geen boven- en ondermarge heeft, om duidelijk te maken welke marges de header heeft.

Header - koptekst 4

En een laatste header opgemaakt met css zonder boven- en ondermarge, om duidelijk te maken welke marges de header heeft.

De Headers kunnen net als elk element worden vormgegeven. Onderstaande voorbeelden geven een kleine indruk daarvan.

Header - koptekst met kader en marge links en rechts

Header - koptekst onderstreept

Header - met kader en padding