SEO - Webdesign nieuws 2008

Nieuws archief 2008

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Jun.
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

SEO Keurmerk - Een wildgroei aan niets betekenende keurmerken - Kort zoekmachine nieuws (2 feb. 2008)

Waardevol keurmerk of handige marketingtruc?

SEO keurmerk

Voor velen, waarschijnlijk ook voor u, is SEO - zoekmachineoptimalisatie - een schimmig gebied. Een gebied waarop veel bedrijven en bedrijfjes zich de afgelopen jaren gestort hebben met geen tot slechts zeer weinig kennis. Hierdoor is bij velen een negatieve smaak achtergebleven en zijn bedrijven huiverig om weer in die onduidelijke markt te investeren.

Niet dagelijks, maar toch vaak, kom ik in aanraking met bedrijven die voor duizenden- en soms voor vele tienduizenden Euro's gespendeerd hebben aan voor hen onduidelijke en ondoorzichtige optimalisatie-praktijken.

Zonder enige kennis van zaken zijn zij vaak een makkelijke prooi, veelal fout, of helemaal niet geïnformeerd vertrouwen ze blind op mooie praatjes, met soms desastreuze gevolgen.

Schimmigheid biedt opportunisten een 'keurmerk' markt

Door die schimmigheid en onduidelijkheid trachten veel bedrijven nu de klant over te halen en het vertrouwen terug te winnen door het aanbieden van een SEO Keurmerk

Wat voor een veiligheid biedt een SEO Keurmerk u?

Een SEO Keurmerk biedt u geen enkele garantie dat het bedrijf zich aan de regels houdt zoals die opgesteld zijn door de zoekmachines. En ook geen garantie dat het bedrijf weet waar het mee bezig is.

Veel keurmerken zijn bovendien opgezet door één of slechts een paar bedrijven uit de SEO branche. Voor een keurmerk geldt dat het een norm moet gaan worden opgesteld met de bedoeling dat "iedereen" zich daaraan houdt. Om het geheel objectief en controleerbaar te houden moet het opstellen van die norm door een grote groep bedrijven / personen uit de sector geschieden en getoetst worden door een aangewezen commissie. Wanneer slechts één persoon of slechts een handvol bedrijven met een dergelijk keurmerk komt, is dat niet een merk waaraan enige waarde kan worden gehecht.

De praktijk leert dat zelfs bij dergelijke 'keurmerken' en 'initiatieven' door de zogenaamde top op SEO-gebied er nog steeds optimalisatie toegepast wordt die schadelijk kan zijn voor de klant!

Na oprichting van een dergelijk keurmerk bleek een lid zich niet te houden aan de regels, een klant werd gedupeerd en het bewuste lid... slechts mild op de vingers getikt dit vooral niet meer te doen. Wat heeft een dergelijk keurmerk dan nog voor een waarde?

Een SEO keurmerk is derhalve slechts een keurmerk dat een schijnveiligheid biedt omdat er simpelweg geen officieel erkend keurmerk bestaat en er vaak géén consequenties aan verbonden zijn voor de zich misdragende leden!

Toetsing van SEO bedrijven en SEO vaardigheden

Blijft natuurlijk voor u de vraag: "Wie kan ik dan wel vertrouwen met een SEO opdracht?"

Bij het kopen van een auto, gaat u ook af op het vertrouwen dat een dealer u geeft. Mede aan de hand van getuigenissen en ervaringen die u van kennissen, bekenden en klanten van dat bedrijf krijgt. U laat zich echt niet zomaar een automobiel aansmeren toch?

Waarom doet u dat dan wel bij een opdracht die bepalend kan zijn voor het succes of falen van uw bedrijfsactiviteiten op het internet?

Indien u onderstaande toetsingslijst hanteert, kunt u een beter (helaas vaak niet volledig) beeld verkrijgen over het SEO bedrijf waar u mee in zee wilt gaan.

Korte SEO toetsingslijst:

  • Verkrijgt u informatie in simpele bewoordingen die u begrijpt?
  • Geeft het bedrijf mij enig inzicht in de werkwijze?
  • Geeft het bedrijf mij inzicht in hun portfolio en mag ik reeds bestaande klanten benaderen of biedt het bedrijf mij deze van zich uit al aan?
  • Zijn er resultaten zichtbaar voor de optimalisatie van klanten en,
  • boekt het bedrijf voor haar eigen internetoptreden(s) enig resultaat?
  • Bestaan er negatieve ervaringen?
  • Is er een bedrijf benadeeld door de optimalisatiepraktijken van de SEO'er?

Daarnaast is het verstandig om te vertrouwen op uw gevoel en door het maatwerkpak en de dure auto heen te kijken. Dat er veel geld betaald wordt voor een dienst, wil nog niet zeggen dat deze goed is. ;)

SEO Nieuws archief 2008

SEO Nieuws