SEO - Webdesign nieuws 2008

Nieuws archief 2008

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Jun.
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Google is SEO - Kort zoekmachine nieuws (13 maart 2008)

Google is door overname Doubleclick eigenaar van SEO-bedrijf

Werd dinsdag nog de overname van Doubleclick door Google door de europese commissie goedgekeurd, komt nu een minder fraai detail van deze overname aan het licht.

Google is nu eigenaar van een zoekmachine optimalisatie bureau

Het SEO-bedrijf Performics is onderdeel van Doubleclick en nu dus in handen van Google.

In een 'open brief' aan Google verzoekt Danny Sullivan hen om dit bedrijf zo snel mogelijk van de hand te doen.

Terecht merkt Danny op dat hier sprake is van belangenverstrengeling en het een schaduw werpt over de door Google zo stellig verkondigde 'do no evil' bedrijfsfilosofie.

Hoe kun je als bedrijf dat steeds weer zelf naar buiten brengt géén banden te hebben met SEO-bureau's het zover laten komen?

Google had kunnen zien aankomen dat dit onderdeel van de overname op zeer veel kritiek zou stuiten. Verstandiger was het geweest dit onderdeel niet in de overname mee te nemen en het door Doubleclick zelf voor de overname te laten afstoten.

Saillant detail is overigens dat 'Performics' zelf hoog van de toren blaast dat zij zulke geweldige banden met zoekmachines hebben, vanzelfsprekend bevindt zich daar ook Google tussen.

Op de site van Performics is op de pagina search marketing te lezen:

DoubleClick Performics has unparalleled Search Marketing qualifications, a fact that is evidenced by the strength of our strategic Search Engine Relationships.

Volgen we dan de link search engine relationships dan zien we ineens de logo's van de grote zoekmachines en het blabla verhaal hoe geweldig de band die zij hebben met de diverse zoekmachines wel niet is.

Welke relatie met de zoekmachines, had/heeft Performics?

Waarschijnlijk niet meer dan u en ik, maar wie maalt er nu om een dergelijke 'marketing uitspraak'? Juist! Google zelf!

Keer op keer brengt Google, via haar eigen website en de diverse blogs naar buiten, geen enkele relatie met SEO-bedrijven te hebben. Omdat dit een belangenverstrengeling is en afbreuk doet aan haar geloofwaardigheid.

Zo stellig kunnen ze dat nu dus niet meer beweren. Feit is dat ze nu eigenaar zijn van een SEO-bedrijf, en de belangenverstrengeling er is!

Als Google niet binnen nu en 14 dagen bekend maakt het onderdeel 'Performics' af te stoten, is haar geloofwaardigheid voor mij, en wellicht ook binnen de branche, gedaald tot het nul-punt.

Een smet op het blazoen is er en zal er altijd blijven. Performics had nimmer onderdeel van de deal mogen zijn!

Google is not as clean as it tells you!

SEO Nieuws archief 2008

SEO Nieuws