SEO - Webdesign nieuws 2008

Nieuws archief 2008

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Jun.
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Google GAudi indexeert op video's met spraakherkenning - Kort SEO nieuws (18 september 2008)

GAudi, indexeren van gesproken teksten

Op internet, en dan met name op sites als Youtube, worden bergen video's aangeboden met daarin een enorme hoeveelheid aan gesproken tekst. Zoeken in deze teksten, naar bijvoorbeeld een beroemde uitspraak van een politicus, was tot op heden nog voorbehouden aan enkelen.

Google's GAudi moet hierin een omslag brengen. Nu nog slechts in Google Labs, maar wellicht in de nabije toekomst reeds beschikbaar voor een breder publiek en met meer geïndexeerde video's.

Op dit moment kan nog slechts gezocht worden in een handvol videos met toespraken van amerikaanse politici.

Zodra gezocht wordt op een bepaald woord toont het overzicht een serie videos waarin dit woord voorkomt en toont uit de gekozen video de zinsnedes waarin dit woord voorkomt. Handig hierbij is de indicator op de tijdsbalk van de video die aangeeft in welk segment het woord gesproken is.

screenshot video met markers voor de segementen waarin in de video het zoekwoord is gevonden

Spraakherkenningstechnologie is niet echt nieuw, er wordt al jaren aan gewerkt om de herkenning van woorden beter te laten verlopen. Spraakherkenning zit ook in Windows Vista en Mac OS X en maakt het mogelijk gesproken zinnen in teksten op het scherm uitgewerkt te krijgen.

SEO Nieuws archief 2008

SEO Nieuws