SEO - Webdesign nieuws 2007

Nieuws archief 2007

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Jun.
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Copyright en ongevraagd overnemen van teksten deel 2

Wederom is het raak, wederom worden onze teksten simpelweg gejat. Ik begin er zo langzaam aan van overtuigd te raken dat het beter is een dergelijke zaak simpelweg bij onze advocaat te deponeren en mij er verder niet druk over te maken. Echter, zit ik, en dat weet vriend en vijand inmiddels, niet zo in elkaar.

We schrijven een tekst, deze blijkt ook nog eens de mensen aan te spreken 'et voila' daar komt de eerste de beste klaploper die denkt; "ha die tekst is voor mij" en even later vinden we die op diverse pagina's. Ja zelfs onverkort, zonder eigen inbreng gewoon geheel en al zonder blikken of blozen overgenomen.

Vanzelfsprekend volgt er op een dergelijke ontdekking onmiddelijk een email naar de gapper. Die, even gezocht op Google, niet voor het eerst van dergelijke praktijken gebruik maakt om zijn siteje te vullen. Zelfs complete opmaak wordt overgenomen zo blijkt uit volgend relaas: Schending van auteursrecht TND media, door Valkenwebdesign.

De firma heeft niet eens een KvK. registratie, geeft geen adres op en geeft een engels +44 telefoonnummer op. Wel een emailadres en dat hebben we gebruikt om onze mening over eea. te ventileren.

Een kopie van onze email aan de betrokken 'firma':

Geachte heer/mevrouw,

Op uw site treffen wij teksten van ons bedrijf aan. Teksten zowel op de pagina's zelf als ook in pdf-formaat.

Zie bijvoorbeeld:
Valken de dief van onze teksten Link op 14 juni niet meer actief. Zie aanvulling

Wij hebben u hiervoor geen toestemming verleend en zullen derhalve onze advocaat inschakelen. De teksten worden blijkbaar al langer gebruikt en u doet voorkomen doormiddel van een copyright dat ze van u zijn.

Blijkbaar bent u zelf niet in staat om fatsoenlijke teksten te schrijven. Daarvoor zijn tekstschrijvers, maar die kosten waarschijnlijk teveel.

Welnu, elke dag dat onze teksten nog langer op uw site verschijnen, zullen wij u daarvoor een tarief in rekening gaan brengen. Ik kan u verzekeren dat een tekstschrijver daarbij voordeliger voor u was geweest.

De nederlandse wetgever geeft ons het recht een dubbel tarief te hanteren voor grove schendingen van het auteursrecht. Het tarief bedraagt normaal 250 ? per dag per overgenomen tekst cq. artikel.

Vanzelfsprekend worden gerechtelijke- en advocaatkosten zowel als gemaakte uren onzerzijds bij u in rekening gebracht.

Met vriendelijke groet,

Tonnie Lubbers
Vision2Form Design

Lupinestraat 19
NL-6915 SJ Lobith

Tel.: +31 (0)316544487
Fax.: +31 (0)316542878

info@vision2form.nl
http://vision2form.nl
kvk. 09096524

Waarom meldt je dat hier? Zal ongetwijfeld een reactie zijn die ik ga krijgen van mensen, maar, het gaat me niet zozeer om het feit dat men mijn teksten gejat heeft, nee meer om het feit u, de lezer hiervan aan het denken te zetten.

Er worden naar mijn idee nog steeds teveel mensen de dupe van onduidelijke bedrijfjes die zich op het net presenteren als 'Webdesigner' waarbij niet eens duidelijk is waar ze zitten, wat ze precies kunnen of doen of zelfs geen duidelijk adres boven water te krijgen is!

Is er géén: Kvk. inschrijving te vinden, heeft men geen adresgegevens op de site en zegt het bedrijf zich in NL te bevinden maar moet u een onduidelijk engels telefoonnummer bellen ....

Wij wachten intussen rustig een reactie van de heren af en sluizen eea. door richting onze vriend met het witte befje.

Aanvulling: de officiele reactie van de copycat: (14 juni 2007)

info@valkenwebdesign.nl schreef:

shut up dickhead nop such thing on our website not that a moron like you would see hows that for copy bitch

stop die advocaat in je reet jij en ik weten dat je hier niks mee kan we ontkennen alles

De link naar het PDF document is inmiddels niet meer actief, er verschijnt een login-scherm. Maar vanzelfsprekend hebben we een 'screenshot' een kopie van het pfd-document en een kopie van 'Google's cache'. ;)

Tja, ik geloof dat dit wel weergeeft met wat voor typetjes we het hier van doen hebben.

SEO Nieuws archief 2007

SEO Nieuws