SEO - Webdesign nieuws 2006

Nieuws archief 2006

Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Jun.
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Google's cache datum en de 304 - Kort zoekmachine nieuws (7 sept. 2006)

Wijziging cache datum ondanks niet gewijzigde inhoud - 304.

Was het tot voor Bigdaddy zo dat de cache, een weergave van de website zoals Google die aantrof, bij een niet gewijzigde pagina telkens weer ververst werd, doordat de Googlebot de gehele pagina steeds weer opnieuw indexeerde, is dit nu niet meer het geval.

Sinds de update vraagt de zoekrobot eerst op of de betreffende pagina sinds het laatste bezoek gewijzigd is. Zo ja, haalt het de nieuwe data op. Is dit niet het geval en krijgt de zoekrobot van de server een 304 data not changed zal de pagina niet opnieuw opgehaald en geïndexeerd worden. Dit betekend dat ook de cache in Google niet zal wijzigen. Hierdoor bleef de datum van de laatste keer dat de Googlebot de pagina ophaalde staan.

Bij veel webmasters leverde dit verwarring op, doordat het leek alsof de Googlebot gedurende lange tijd niet meer op de website geweest was en er wellicht een probleem zou kunnen zijn.

Om deze verwarring weg te nemen heeft men nu besloten de datum toch te veranderen en de datum te laten zien waarop de Googlebot de laatste keer de pagina bezocht. Ook als er geen wijziging heeft plaatsgevonden.

De aanduiding van de datum zal dan niet meer worden weergegeven als: zoals opgeslagen maar als zoals laatst bezocht.

Deze aanpassing zal men laten zien op het moment dat een pagina daadwerkelijk opnieuw is bezocht door een van Google's zoekrobots. Voor u dit kunt zien kan wel even duren gezien de enorme hoeveelheid aan pagina's in de index.

SEO Nieuws archief 2006

SEO Nieuws