SEO - Webdesign nieuws 2005

Nieuws archief 2005

Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Google jagger update analyse. (21 nov. 2005)

Voorlopige analyse over de Jagger Update.

Hier en daar danst Google nog, maar ik geloof dat de heftigste schommelingen nu wel voorbij zijn en dat de resultaten die we zien, de uiteindelijke resultaten zullen zijn, danwel deze zéér dicht benaderen.

Lang, erg lang duurde deze update. Velen raakten vertwijfeld en wanhopig over het verlies aan positie en de sterke schommeling van de resultaten. Maar, dat is bij een forse update vrij normaal.

Een eerste voorzichtige analyse van de update

Graag wil ik hierbij vooraf duidelijk maken dat de navolgende punten door mij zijn geconstateerd door een aantal domains te volgen. Op basis daarvan is deze "analyse" omtrend de jagger update van Google tot stand gekomen.

Waar komt de update in principe op neer:

Naast het gebruikelijke bijwerken van de pagerank en de backlinks, is er versterkt aandacht voor het herkennen van spam en;

 • er lijkt meer waarde gehecht te worden aan een vermelding in de DMOZ- en Google Directory,

 • nieuw zijn de usenetberichten in Google Groups, die versterkt naar boven komen op de resultatenpagina's.

 • Terwijl tegelijkertijd aan andere pagina's die dezelfde berichten bevatten en in overvloed in de resultaten te vinden waren, minder waarde lijkt te worden gegeven.

 • Er is een verschuiving zichtbaar in de waardeverhouding van onpage tekst tov. backlinks.

  Was het eerder mogelijk om een pagina goed gepositioneerd te krijgen puur en alleen op structuur van tekst en de 'interne linkstructuur' van een website, nu ligt de nadruk bij Google versterkt op de 'backlinks'. De links die vanaf andere websites naar uw pagina verwijzen.

  Het is echter nog steeds mogelijk ook middels een goede structuur van de documenten, een goede naamgeving, veel thematische inhoud en een uitgekiende linkstructuur een pagina goed te laten scoren.

 • Daarnaast is de tijdens de verjaardag van Google aangekondigde massieve verhoging van het aantal in de zoekmachine opgenomen pagina's duidelijk zichtbaar. Op veel, zéér veel trefwoorden is een sterke verhoging van het opgegeven aantal gevonden resultaten te zien.

  Deze toevoeging van resultaten betekend voor een pagina in veel gevallen dat de concurentie sterk vergroot is en de positie ook mede daardoor in meer of mindere mate gewijzigd kan zijn.

 • Daarnaast zijn vele kleine wijzigingen aangebracht in hoe title tov. text, de opbouw van de URl etc. een rol spelen in de waardering van de pagina.

Zodra een betere analyse te geven is, de genoemde punten getoetst aan een groter aantal domains en met analyses van en door derden is vergeleken en bekeken, kom ik hier graag op terug.

Voor verdere vragen, opmerkingen of uitwisseling van gedachten staat het u vrij contact met mij op te nemen en uw vragen danwel commentaar op dit bericht te geven.

SEO Nieuws archief 2005

SEO Nieuws