Webdesign en SEO advies

Disclaimer Vision2Form Webdesign.

  • De links worden regelmatig op hun geldigheid getest.
  • Het gebruik van de informatie in Vision2Form en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker.
  • De informatie op deze internet-pagina en daaraan gekoppelde pagina's wordt U aangeboden. De informatie wordt geleverd "zoals ze is". In geen enkel geval zal Vision2Form c.q. T. Lubbers, de auteur, aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op deze pagina.
  • Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.