Nieuws over spiegels en glas

Innovatie Award Glas 2008

Innovatie award - 2008De Glas Award wordt toegekend door het GBO en richt zich op het gebruik van vlakglas in het interieur en/of exterieur waarbij gelet wordt op innovatie in productontwikkeling en toepassing.

De 'Innovatie Award Glas' voor 2008 werd uitgereikt aan Scheuten Solar Glass.

Scheuten Solar Glass produceert vlakglas en zonnepanelen (PV-modules) en verricht onderzoek naar de mogelijkheden van zonne-energie.
PV module - Zonnepaneel
Een eerste opzet, de Sunrise pilot plant werd op 21 juni 2007 door minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven, officieel in gebruik genomen.

Jury oordeel:


GBO heeft, aldus de jury, de prijs om de volgende redenen toegekend:

â„¢Scheuten Glasgroep behoort tot de grotere werkgevers in Limburg en onderscheidt zich keer op keer door haar investeringen en innovaties in glasfabricage. Met de keuze voor de productie van pv-systemen heeft Scheuten Solar ver voordat de markt daar rijp voor was, ingezien dat alternatieve energiebronnen de toekomst hebben. Met Scheuten Sunrise, een fabriek die systemen voor zonne-energie gaat maken door fotovoltaïsch materiaal op minuscuul kleine glasbolletjes te dimensioneren en werkgelegenheid zal bieden aan honderden mensen, zet Scheuten de volgende stap als koploper in innovatie.

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.