Nieuws over spiegels en glas

Wereldwijde vraag naar vlak glas stijgt naar $73 miljard in 2012

Floatglas - vlakglas
Vlakglas (float) in al zijn facetten (normaal vlak glas, gelamineerd, gehard, spiegelglas ...) zal in 2012 een marktwaarde gaan bereiken van ca. $73 miljard.

De wereldwijde vraag naar vlakglas zal per jaar met 5,5 % stijgen naar 6,9 miljard vierkante meter. De cijfers zijn berekend door 'The Freedonia Group', een onderzoeksburo in Cleveland, en bekend gemaakt in de studie 'World Flat Glass'.
Een sterke groei, aldus het rapport, zal te zien zijn in de groeimarkten in Azie, China en India. Met name China wordt verwacht een grote groei in vraag te laten zien. Momenteel is de vraag naar vlakglas in China iets minder dan 35% van de wereldwijde vraag. De verwachting echter is dat deze in de periode tot 2012 zal stijgen naar een aandeel van 40%. Terwijl de productiecapaciteit in China zelf, slechts 19% van de wereldwijde productie zal bedragen.

Naast een verwachtte sterke groei in Oost Europa, het middenoosten en Latijns America, zal de groei in West Europa, de USA en Japan beduidend langzamer uitpakken.

In deze markten zal vooral een stijging naar de vraag van glasproducten met een 'toegevoegde waarde', in de architectuur, dubbel-glas, zelfreinigend glas en energiezuinig glas, te zien zijn.

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.