Personal Visions

"Zaken worden gedaan door en met mensen.
Mensen bestaan uit en dankzij emotie's. Dat is mijn visie".

Gedachten

Evenals bij gedichten, zijn er soms dingen die gebeuren, waarbij je het onbedwingbare gevoel hebt dat je ze van je af moet schrijven. Gedachten die een vorm krijgen, zeer persoonlijk en met een diepe overtuiging geef ik daarin mijn mening weer op de gebeurtenissen in de wereld. Tonnie Lubbers

Het referendum

Maar meneer Lubbers, tussen alle gedichten ineens een politiek getint stuk?

Ja, het moest mij van het hart. Ik heb lang getwijfeld, maar zie om mij heen teveel geluiden die erop zouden duiden dat wij als Nederlanders, u en ik, niet bij machte zouden zijn om een eigen mening te vormen, en een weloverwogen stem uit te brengen.

De Europese grondwet - Stem NEE.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er momenteel nogal wat ophef is om uw keuze op het aanstaande referendum. Politici buitelen over elkaar om nu toch maar vooral de burger van een (volgens hen) dodelijk NEE te weerhouden.

Het politieke spel

In plaats van eens serieus met de burger te praten over wat de Europese grondwet nu eigenlijk inhoud, worden we overladen met demagogische spreuken en doembeelden en Nederland verliest haar gezicht als we 'NEE' gaan stemmen. Het moge duidelijk zijn dat we dat allang niet meer hebben in een Europees parlement waarin onze, met het handjeklap gebeuren van de hoge heren, eigenwaarde allang verkwanseld is. Mocht er nog een laatste restje respect voor Nederland overgebleven zijn, verliezen we dat op het moment dat we 'JA' stemmen. De rest van Europa heeft haar ogen op ons gericht en is allang op de hoogte van de heersende stemming in ons land. Dacht u werkelijk dat we als volk nog voor vol aangezien worden op het moment dat we onder druk van de overheid onze mening herzien?

Het is slecht voor onze economie? Maar geachte heer Zalm, dat was de invoering van de Euro met een ondergewaardeerde gulden toch al. Veel kan ons derhalve niet meer gebeuren. Bovendien, zeggen we geen nee tegen de Europese Unie als zodanig, nee slechts tegen een in elkaar geflanste grondwet die ons niet aanstaat.

De toetreding van Turkije is, volgens veel politici, de grondgedachte achter een 'NEE'. Maar geachte heren, jarenlang houdt u ons voor dat Turkije nog lang niet aan toetreding toe is, eerst zullen zij aan een aantal basis voorwaarden moeten voldoen. Dan ineens besluit u dat dit best kan. Mensenrechten? Nooit over gehad zeker?

Het informeren van de burger (een taak van de overheid) hield op met het verspreiden van een krantje waarin onbegrijpelijke teksten worden gebracht als ware het een roman, met bloemlezingen waarbij zelfs een hoogleraar het kernpunt van de zaak met moeite kan vinden of reeds geheel en al uit het oog verloren is.

Als lapmiddel werd, in een land dat toch al de buikriem aan het aanhalen is, nog gauw 3,5 miljoen vrij gemaakt om maar vooral het Nederlandse volk te overtuigen zich achter de heren politici te scharen. Want o wee, o wee, welk een blamage bij 'NEE'. Let wel, niet voor Nederland, nee voor de heren politici zelf.

Het hoogtepunt van deze volksverlakkerij is het gebruik van overheidsgeld waarbij middels een walgelijk reclamespotje de gruwelbeelden van de holocaust en de aanslag in Madrid gebruikt worden om de kiezer vooral van een 'NEE' tegen de grondwet te weerhouden.

Men springt met ons belastinggeld wat te gemakkelijk om naar mijn idee. Neem nu eens de miljoenen verslindende verhuizingen tussen Brussel en Straatsburg, alleen maar ter meerdere eer en glorie van de Fransen. Zij zouden immers niet meedoen als er niet tevens in Straatsburg vergaderd zou gaan worden, al was het alleen maar voor de 'sier'. Dergelijke geluiden echter, worden u angstvallig onthouden.

Is dat de Europese eenwording? Is dat het geluid dat u en ik horen willen als het om het belang van Europa gaat?

Een verenigd Europa - JA

De grondwet zoals die er nu ligt - NEE

Een paar landen die in Europa de dienst gaan uitmaken omdat ze meer burgers binnen hun eigen grenzen hebben, of megalomaan genoeg zijn om dergelijke eisen te kunnen stellen?

Een gelijkwaardigheid van 'alle' burgers is de basis voor vertrouwen in hetzelfde 'verenigde Europa', niet een meerderheidsbelang van afzonderlijke lidstaten.

Zolang dergelijke teksten in een grondwet voor een verenigd Europa blijven voortbestaan, is het enige weerwoord een weerwoord van afkeuring. Welnu, men roept ons als Europeanen op onze mening te laten horen, dat ga ik zeer zeker doen en ik laat me daarbij niet onder druk zetten door een paar politici die in de stress schieten bij de gedachte aan een 'NEE' van het Nederlandse volk.

Laat allen duidelijk zijn dat een 'NEE' tegen de Europese grondwet geen definief nee is tegen een verenigd Europa, of zelfs tegen een 'duidelijk en gedegen' Europees rechtssysteem.

Een 'NEE' van u is uw mogelijkheid de politici een duidelijk signaal te geven dat dat wat nu gepresenteerd wordt niet acceptabel is en zij hun huiswerk maar eens over moeten gaan doen. En gelooft u mij, voor een dergelijk signaal is het de hoogste tijd.

Ik wil een goede grondwet en stem dus 'NEE', doet u mee?

PS. Ga stemmen, of het nu JA of NEE is, als u maar gaat stemmen. Want alleen dan kunnen we een democratisch signaal afgeven dat wij als volk wel degelijk mondig genoeg zijn om voor onze belangen op te komen.

Toegevoegd 26 mei 2005

Momenteel wordt de druk op de kiezer opgevoerd, met op het gevoel spelende uitlatingen tracht men het tij te keren.

"Europa zal uiteen vallen" aldus Chirac aan de vooravond van het franse referendum.

"Nederland zal weken- en wellicht maandenlang minder gezag zal hebben bij belangrijke beslissingen over de Europese Unie als de Nederlandse bevolking tegen de Europese grondwet stemt." aldus de voorzitter van het dagelijks bestuur van de EU, Barroso.

Heren, is het u ontgaan dat een 'nee' tegen de grondwet, vooral gericht is tegen de grondwet zelf, en niet tegen de Europese Unie?

Of mag men dit opvatten als een emotioneel geladen poging de nee-stemmers van gedachten te doen veranderen? Eenzelfde tactiek die door de heren als verachtelijk wordt beschouwd en het 'NEE' kamp wordt toebedicht.

Politieke chantage om te overtuigen, waar ken ik dat van?

Toegevoegd 29 mei 2005

Frankrijk zegt NEE

Vive la France

Nu wij nog

U gaat toch ook stemmen?

Toegevoegd 1 juni 2005

Nederland zegt 'NEE' tegen de Europese grondwet

Het is duidelijk, een overgrote meerderheid heeft zich uitgesproken tegen de Europese grondwet zoals die er nu ligt.

Een grote overwinning voor de democratie en een duidelijk teken naar de gevestigde politiek. Europa is te gesloten, te onduidelijk en onze eigen politici falen. Falen als het erom gaat om duidelijk te maken aan de kiezer waarom een grondwet er moet komen en waarom dat op Europees niveau geregeld moet worden. En vooral ook wat dit voor consequenties heeft voor u en mij, als burger van Nederland en daarnaast als Europeaan.

Heren politici, de burger heeft gekozen!