Gedichten - Thema's:

Gedachten:

Haiku:

English:

Visual Poetry:

Deutsch:

Tip!

De verknipte visie van een naar Hommingberg geëmigreerde dichter: Karel van Zand.

Gedichten en gedachten

"Zaken worden gedaan door en met mensen.
Mensen bestaan uit en dankzij emotie's. Dat is mijn visie".

Gedichten verwoorden diepere gedachten

Het schrijven van gedichten geeft mij de mogelijkheid diepe gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Ze nog eens terug te lezen en op die manier gebeurtenissen in mijn leven een plaats te geven.

Ik hoop dat u aan het lezen daarvan net zoveel plezier beleeft als ik bij het schrijven mocht ervaren.Tonnie Lubbers

Inleiding "Mijn gedicht waardig"

Mijn gedichten zijn geen poëzie een waar poeet waardig.
Mijn gedichten zijn geen literatuur, hoe merkwaardig.

Mijn gedachten vormen zich niet omdat ik leef,
als een brallend en bruisend of juist verguisd persoon
wat ik schrijf is geen frigide gefrutsel of geknutsel
ik doe heel gewoon zonder gezweef.

Mijn gedichten zijn geen belangrijk werk, zo zegt men,
omdat ik niet in kringen verkeer en een kruiwagen ken.

Mijn gedichten zijn niet gedacht om belangrijk te zijn,
als u er maar om lacht, dan is dat al fijn.

Gedichten

Het nieuwste gedicht:

Haiku:

Al sinds lang boeit de eenvoud van de japanse dichtvorm Haiku mij. Hierbij is het de kunst zonder al te veel woorden de essentie van een ogenblik, een gevoel of een gedachte vast te leggen.

Geen gemakkelijke opgave een klein verhaal te schrijven in zo weinig woorden. Een Haiku bevat slechts 3 regels met in totaal 17 lettergrepen waarin alles vertelt dient te worden. De eerste regel bevat 5, de tweede 7 en de derde regel 5 lettergrepen.

Gedachten

Het referendum

Maar meneer Lubbers, tussen alle gedichten ineens een politiek getint stuk?

Ja, het moest mij van het hart. Ik heb lang getwijfeld, maar zie om mij heen teveel geluiden die erop zouden duiden dat wij als Nederlanders, u en ik, niet bij machte zouden zijn om een eigen mening te vormen, en een weloverwogen stem uit te brengen.

Europese grondwet.......»